Úvod
Úvod 2018-02-12T19:48:47+00:00

Vitajte na stránkach obce Špania Dolina

ZACHRÁŇME ŠPAŇODOLINSKÝ ORGAN

ZAPOJTE SA DO HLASOVANIA TU

Hlasujte od 12. 2. až do 25.2. v súťaži Nadácie VÚB o financovanie reštaurovania jedného z historických organov.

POZOR! Hlasovanie bude aktivované až od pondelka rána. Dovtedy hlasovanie nie je možné.
SMS hlasovanie je bezplatné!

Do súťaže je zaradených viacero historických organov. Z banskobystrickej diecézy ide o organ v Španej Doline, ktorý je neskorobarokovým unikátom majstra Martina Podkonického z roku 1751. Jeho exkluzivitu a unikátnosť podčiarkuje aj fakt, že ide o kompletne zachovaný barokový organ s píšťalovým fondom a historickou skriňou. Zároveň ide o posledný z veľkých zachovaných organov majstra Martina Podkonického.

PREČO BY MAL NÁŠ ORGAN V ŠPANEJ DOLINE VYHRAŤ?

Máme na to tri jedinečné dôvody:

1) posledný organ na území Slovenska so zachovaným autentickým barokovým zvukom – organ je kompletne dochovaný, bez vážnejších zásahov s pôvodným píšťalovým fondom a organovou skriňou
2) posledný z veľkých organov majstra Martina Podkonického – zostali nám už len menšie pozitívy (menšie skriňové organčeky bez pedálu)
3) obrovská cennosť vysoko percentných cínových píšťal, ktoré majster Podkonický vyrobil z píšťal predchádzajúceho, ešte staršieho nástroja

Pozývame Vás na organové koncerty venované podpore snahy o výhru v hlasovacej súťaži v kostole Premenenia Pána v Španej Doline:

  • v sobotu 10. februára 2018 o 17.30 hod. sa predstavia Priatelia špaňodolinského organa: Anna Ciganocová (soprán), Ján Bulla (organ), Martin Kelemen (organ), Matúš Kucbel (organ)
  • v sobotu 17. februára 2018 o 17.30 hod. sa predstaví Stanislav Šurin / SK
  • v sobotu 24. februára 2018 o 17.30 hod. sa predstaví David di Fiore / USA

O odvoz návštevníkov koncertu, ktorí na svoj príchod využijú autobusovú linku z Autobusovej stanice v Banskej Bystrici s odchodom o 16.30 hod., bude po skončení koncertu postarané. K dispozícii bude mikrobus.
 
Po koncerte 10. februára 2017 bude Stretnutie Priateľov špaňodolinského organa v budove obecného domu (so začiatkom okolo 18.30 hod.), kde si budete môcť prevziať propagačné materiály na šírenie našej snahy o záchranu nášho organa.

web stránka ZACHRÁŇME ŠPAŇODOLINSKÝ ORGAN

web Nadácie VÚB

Video Špaňodolinský organ majstra Martina Podkonického z roku 1751

Aktuálne správy

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Zápisnice z decembrových zasadnutí obecného zastupiteľstva sú zverejnené v časti Uznesenia a zápisnice obecného zastupiteľstva

Zaujímavé podujatie

Pozrieť video z akcie

Uvedenie diela Michala Bodického

V Španej Doline (rodisko Michala Bodického ev. a. v. farára, prvého slovenského dekana ev. Teologickej akadémie) bol 2. júna 2017 uvedený medzi čitateľov jeho spis „Čo sa deje v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku“, editovaný levickým ev. a. v. farárom Martinom Rieckym.

Oznamy obce

7.2.2018
Zverejnili sme Verejnú vyhlášku – OVZ-SU-10388-6624-2018-Boc

29.1.2018
Zverejnili sme Oznámenie o výrube – Oznámenie o výrube

25.1.2018
Zverejnili sme Verejnú vyhlášku – ROZHODNUTIE o zrušení (Lucia Bretscherová)

Zaujímavosti

Organ zo Španej Doliny je unikát.

Vzácny organ z dielne Majstra Podkonického má takmer 300 rokov a medzi hudobnými nástrojmi patrí medzi historické klenoty. Potrebuje však komplexné reštaurovanie.
Zdroj: nasabystrica.sme.sk

Projekt „Špaňodolinské granty“

Špania Dolina má mnoho zaujímavostí vyplývajúcich z hlbokej histórie osídlenia a ťažby medenej rudy. Jednou nich sú aj ručne kresané drevené vodné granty, ktoré boli osadené v miestach zdrojov vody využívanej na pitie aj umývanie.

Projekt, ktorý zaujal aj médiá – reportáž na stanici TA3

V Španej Doline sa pustili do oživovania starých ovocných stromov.
Odborníci navštevujú obyvateľov priamo v záhradách a ukazujú im, čo majú robiť. Obec sa má stať akýmsi živým laboratóriom, kde sa bude učiť celé Slovensko.

banner_spaniadolina_TA3

Banícke bratstvo Herrengrund

Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina je občianske združenie, ktorého poslaním je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. Naším cieľom je oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s históriou ťažby medi na Španej Doline.

banner_herrengrund

Barborská cesta

Prostredníctvom Barborskej cesty máte možnosť spoznať unikátne pamiatky, ktoré sa spájajú s významnou históriou baníctva a zároveň je tu príležitosť objaviť významné kultúrne, religiózne, technické a prírodné pozoruhodnosti.

logo-barborska-cesta