Úvod
Úvod 2017-06-22T16:42:09+00:00

Vitajte na stránkach obce Špania Dolina

Aktuálne správy

Návrh záverečného účtu 2016

Starostka obce Mgr. Martina Wilhelmerová predkladá Návrh záverečného účtu 2016. Návrh nájdete na elektronickej Úradnej tabuli obce.

Zaujímavé podujatie

Uvedenie diela Michala Bodického

V Španej Doline (rodisko Michala Bodického ev. a. v. farára, prvého slovenského dekana ev. Teologickej akadémie) bol 2. júna 2017 uvedený medzi čitateľov jeho spis „Čo sa deje v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku“, editovaný levickým ev. a. v. farárom Martinom Rieckym.

Oznamy obce

Verejná vyhláška – nové prejednanie Lucia Bretscherová

Verejná vyhláška bola zverejnená v ťasti Verejné vyhlášky obce Špania Dolina.

Vakcinácia psov a mačiek proti besnote

dňa 24.6.2017 (sobota) o 10:00 hod sa uskutoční na námestí pri úradnej tabuli Hromadná vakcinácia psov a mačiek proti besnote. V prípade ďalších informácií volajte: 0905 184429

Viac info v letáku.

Akcie

Denný a pobytový tábor – Cesta fantázie

Fantao Vám ponúka 5 dňové školy v prírode s programom postaveným na Metodike NTC celistvo rozvíjajúcej nadanie žiakov. Program školy v prírode využíva prírodný [...]

Fašiangy 2017 – fotogaléria

Zobraziť info a fotogalériu

Zaujímavosti

Organ zo Španej Doliny je unikát.

Vzácny organ z dielne Majstra Podkonického má takmer 300 rokov a medzi hudobnými nástrojmi patrí medzi historické klenoty. Potrebuje však komplexné reštaurovanie.
Zdroj: nasabystrica.sme.sk

Projekt „Špaňodolinské granty“

Špania Dolina má mnoho zaujímavostí vyplývajúcich z hlbokej histórie osídlenia a ťažby medenej rudy. Jednou nich sú aj ručne kresané drevené vodné granty, ktoré boli osadené v miestach zdrojov vody využívanej na pitie aj umývanie.

Projekt, ktorý zaujal aj médiá – reportáž na stanici TA3

V Španej Doline sa pustili do oživovania starých ovocných stromov.
Odborníci navštevujú obyvateľov priamo v záhradách a ukazujú im, čo majú robiť. Obec sa má stať akýmsi živým laboratóriom, kde sa bude učiť celé Slovensko.

banner_spaniadolina_TA3

Banícke bratstvo Herrengrund

Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina je občianske združenie, ktorého poslaním je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. Naším cieľom je oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s históriou ťažby medi na Španej Doline.

banner_herrengrund

Barborská cesta

Prostredníctvom Barborskej cesty máte možnosť spoznať unikátne pamiatky, ktoré sa spájajú s významnou históriou baníctva a zároveň je tu príležitosť objaviť významné kultúrne, religiózne, technické a prírodné pozoruhodnosti.

logo-barborska-cesta