Novinky

Na Španiu už prichádzajú Vianoce...
Október - mesiac úcty k starším
Zo susedných Starých Hôr...
Návšteva hviezd NHL
Gramd Prix Slovakia - orientačný beh
NAJ HORÁR 2014
XVIII. ročník prechodu po historickom banskom vodovode Donovaly - Špania Dolina
Návšteva z Česka
Fašiangy v Španej Doline
Vianoce prichádzajú...
Mikuláš 2013
Dedina roka 2013 - odovzdanie ocenení
Zo slávnostného šachtágu Baníckeho bratstva
Za krajšie prostredie...
Z návštevy študentov FUA Liberec
Mesiac úcty k starším 2013
Dedina roka 2013
Záver sympózia J. Langera; z vystúpenia folklórneho súboru zo Srbska; varenie slivkového lekváru...
Z výtvarného plenéra 2013
Z Baníckej hostiny
Prázdninová škola 2. turnus
Cisárska vizitácia
Výtlky sme si opravili sami
Pekná júlová sobota - tvorivé dielne, varenie štiarcu...
Prázdninová škola 1. turnus
Slovak Domovina Dancers, Windsor, Kanada
Prechod SNP Nízkymi Tatrami 2013
Z neďalekej Banskej Bystrice...
8. ročník otvorenia Baníckeho náučného chodníka
Lyžiarsky prechod Donovaly-Špania Dolina
Vianočná koleda 2012
Mesiac úcty k starším 2012
Prázdninová škola 2012 2.turnus
Štiarc 2012 - špaňodolinská pochúťka
Prázdninová škola 2012 1.turnus
FAKLCÚG
Stretnutie rodákov a priateľov v osade Piesky pri Španej Doline
Návšteva mladých umelcov z USA
Aerovky v Španej Doline
Prechádzka z Donovalov na Španiu Dolinu
.
ŠpanDiv - divadelný festival 2014
Slivková paráda 2014
OKTÓBERFEST
Voľby do orgánov samosprávy obcí

Novinky

Úvod

         

 

Kalendár kultúrnych a športových podujatí 2015

 

Požiarna ochrana (mapa hydrantov a novej požiarnej nádrže, povinnosti obyvateľov a i.)

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

   

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 VyhľadávanieAktuálne počasie

Streda  
aktuálne je  

meniny má Linda

Partneri


Táto internetová stránka bola vytvorená s finančnou pomocou Európskej únie.