Úvod

Vitajte na stránkach obce Špania Dolina

Aktuálne správy

Jazzový festival – 12.ročník už túto sobotu!

Pozývame Vás už túto sobotu na Španiu Dolinu na 12.ročník JAZZ festivalu

Prázdninová škola tradičných techník – 11.ročník

Obec Špania Dolina a OZ Zvyky a tradície pre Vás pripravili 11.ročník Prázdninovej školy tradičných techník v krásnom prostredí Španej Doliny. Tvorivé dielne sú zamerané [...]

Oznamy obce

Schválený záverečný účet obce za rok 2015

Starostka obce Mgr. Martina Wilhelmerová predkladá schválený Záverečný účet obce [...]

Oznamy občanov

Letné tábory Špania Dolina

NTC letné tábory Tábory sú zamerané [...]

Zaujímavosti

Projekt, ktorý zaujal aj médiá – reportáž na stanici TA3

V Španej Doline sa pustili do oživovania starých ovocných stromov.
Odborníci navštevujú obyvateľov priamo v záhradách a ukazujú im, čo majú robiť. Obec sa má stať akýmsi živým laboratóriom, kde sa bude učiť celé Slovensko.

banner_spaniadolina_TA3

Banícke bratstvo Herrengrund

Banícke bratstvo Herrengrund-Špania Dolina je občianske združenie, ktorého poslaním je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. Naším cieľom je oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s históriou ťažby medi na Španej Doline.

banner_herrengrund

Barborská cesta

Prostredníctvom Barborskej cesty máte možnosť spoznať unikátne pamiatky, ktoré sa spájajú s významnou históriou baníctva a zároveň je tu príležitosť objaviť významné kultúrne, religiózne, technické a prírodné pozoruhodnosti.

logo-barborska-cesta