Navigácia

Obsah

Zásady ochrany pamiatkového územia

Pamiatková rezervácia je územie s uceleným historickým sídelným usporiadaním a s veľkou koncentráciou nehnuteľných kultúrnych pamiatok alebo územie so skupinami významných archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktoré možno topograficky vymedziť (§ 16 ods.1 zákona NR SR č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu).

Textové časti

PR Špania dolina – Zásady ochrany pamiatkového územia Stiahnuté: 294x | 20.06.2018

PR Špania dolina – Záverečné ustanovenia Stiahnuté: 201x | 20.06.2018

Mapy

Výkres č. 1 – Širšie vzťahy Stiahnuté: 233x | 20.06.2018

Výkres č. 2 – Vymedzené územia Stiahnuté: 235x | 20.06.2018

Výkres č. 3 – Technické diela a banská činnosť Stiahnuté: 196x | 20.06.2018

Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia Stiahnuté: 265x | 20.06.2018

Výkres č. 5 – Zásady ochrany pamietkového územia Stiahnuté: 270x | 20.06.2018

Výkres č. 6 – Historická mapa r. 1858 Stiahnuté: 246x | 20.06.2018

Výkres č. 7 – Historická mapa prelom 19. a 20. storočia Stiahnuté: 280x | 20.06.2018

Fotografické prílohy

PR Špania dolina – Historické mapy a veduty č. 1 – 21 Stiahnuté: 277x | 20.06.2018

PR Špania dolina – historické fotografie – diaľkové pohľady Stiahnuté: 243x | 20.06.2018

PR Špania dolina – historické fotografie – sakrálne objekty, banské objekty, banícke domy, zaniknuté objekty Stiahnuté: 246x | 20.06.2018

PR Špania dolina – historické fotografie – technické objekty Stiahnuté: 271x | 20.06.2018

PR Špania dolina – historické fotografie – historické detaily Stiahnuté: 251x | 20.06.2018

PR Špania dolina – diaľkové pohlady Stiahnuté: 211x | 20.06.2018

PR Špania dolina – chránené pohladové uhly v interiéri pamiatkového územia Stiahnuté: 233x | 20.06.2018

PR Špania dolina – vhodne a nevhodne upravy objektov a architektonických detailov Stiahnuté: 234x | 20.06.2018

Prílohy

Príloha 1 Stiahnuté: 225x | 20.06.2018

Príloha 2 Stiahnuté: 203x | 20.06.2018

Stránka

  • 1