Územný plán obce

Územný plán zóny – Doplnok č.2 / Návrh zmien
Návrh zmien funkčného využitia pozemkov, vyhodnotenie záberov PPF a LPF si môžete stiahnuť tu (PDF).

Územný plán zóny – Doplnok č.2 / Textová časť
Textovú časť si môžete stiahnuť tu (PDF).

Územný plán zóny – Doplnok č.2 / Urbanistický návrh
Urbanistický návrh si môžete stiahnuť tu (JPG).

Všeobecne záväzné nariadenie
VZN č.5/1998 o schválení Doplnku č.2 si môžete stiahnuť tu (PDF).