Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

Ukrajina

Pomoc Ukrajine - kde môžete prispieť

Občania, ktorí by chceli akýmkoľvek spôsobom pomôcť sa môžu prihlásiť na webovej stránke:

Ak chcete prispieť môžete na číslo  transparentného účtu s názvom:

ZMOS_POMOC_UKRAJINE:
SK25 0900 0000 0051 8801 0894.

Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo vyššie uvedený transparentný účet, ktorý je verejne prístupná a otvorená peňaženka, z ktorej bude zrejmé, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej pomoci. O jej prerozdeľovaní budú na základe konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch.

Charita Banská Bystrica zriadila nasledovný účet:
Charity Banská Bystrica:
SK53 0900 0000 0003 0348 6538
Do správy pre prijímateľa môžete uviesť „Ukrajina“.  Finančné prostriedky zo zbierky budú použité pre utečencov, ktorí sú na Slovensku.

Ubytovanie vojnových utečencov

Od dnešného dňa nám vzniká povinnosť nahlasovať vojnových utečencov ubytovaných v našej obci na okresný úrad. Tieto informácie sú potrebné aj pre RUVZ, z dôvodu potreby zabezpečenia zdravotnej starostlivosti o príchodzích utečencov (testovanie, očkovanie, lekárska starostlivosť).

Preto žiadame všetkých občanov, prípadne podnikateľské subjekty, aby všetkých vojnových utečencov z Ukrajiny nahlasovali na obecnom úrade a to telefonicky na čísle 0907 821 148 alebo mailom obec@spaniadolina.sk

Ukrajina

Sviatok

Meniny má Alojz, Elvis, Lejla

Zajtra má meniny Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira