Navigácia

Obsah

Tlačivá a žiadosti

Vyberte si príslušnú kategóriu ( Dane a poplatky, Stavebný úrad, Rôzne), kde nájdete  tlačivá vo formátoch PDF, Word.

V prípade nejasností ohľadom tlačív sa môžete obrátiť na náš Obecný úrad (tel.: 048/419 82 71, 0907 821 148, e-mail: spania.dolina@mail.t-com.sk)

Dane a poplatky

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 539x | 21.06.2018

Oznámenie o určení zástupcu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Stiahnuté: 419x | 21.06.2018

Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za psa Stiahnuté: 2095x | 21.06.2018

Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za osobitné užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 399x | 21.06.2018

Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie Stiahnuté: 415x | 21.06.2018

Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za predajné automaty Stiahnuté: 397x | 21.06.2018

Oznámenie *vzniku, *zániku daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 406x | 21.06.2018

Oznámenie o určení zástupcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obec Stiahnuté: 391x | 21.06.2018

Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka – platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 420x | 21.06.2018

Ohlásenie *vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 420x | 21.06.2018

Ohlásenie *vzniku, *zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 411x | 21.06.2018

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 454x | 21.06.2018

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 463x | 21.06.2018

ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 442x | 21.06.2018

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 452x | 21.06.2018

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 2096x | 21.06.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 497x | 21.06.2018

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 393x | 21.06.2018

Žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 491x | 21.06.2018

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 402x | 21.06.2018

Stránka