Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

Zásady ochrany pamiatkového územia

Pamiatková rezervácia je územie s uceleným historickým sídelným usporiadaním a s veľkou koncentráciou nehnuteľných kultúrnych pamiatok alebo územie so skupinami významných archeologických nálezov a archeologických nálezísk, ktoré možno topograficky vymedziť (§ 16 ods.1 zákona NR SR č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu).

Textové časti

PR Špania dolina – Zásady ochrany pamiatkového územia

textova_cast-zasady_ochrany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,24 MB
Stiahnuté: 1,205×
Vložené: 20. 6. 2018

PR Špania dolina – Záverečné ustanovenia

textova_cast-zaverecne_ustanovenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 792,52 kB
Stiahnuté: 697×
Vložené: 20. 6. 2018

Mapy

Výkres č. 1 – Širšie vzťahy

mapa 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 922,97 kB
Stiahnuté: 811×
Vložené: 20. 6. 2018

Výkres č. 2 – Vymedzené územia

mapa 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1016,06 kB
Stiahnuté: 3,175×
Vložené: 20. 6. 2018

Výkres č. 3 – Technické diela a banská činnosť

mapa 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB
Stiahnuté: 821×
Vložené: 20. 6. 2018

Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia

mapa 4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,36 MB
Stiahnuté: 924×
Vložené: 20. 6. 2018

Výkres č. 5 – Zásady ochrany pamietkového územia

mapa 5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,33 MB
Stiahnuté: 928×
Vložené: 20. 6. 2018

Výkres č. 6 – Historická mapa r. 1858

mapa 6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,39 MB
Stiahnuté: 880×
Vložené: 20. 6. 2018

Výkres č. 7 – Historická mapa prelom 19. a 20. storočia

mapa 7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,66 MB
Stiahnuté: 920×
Vložené: 20. 6. 2018

Fotografické prílohy

PR Špania dolina – Historické mapy a veduty č. 1 – 21

foto 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,09 MB
Stiahnuté: 1,497×
Vložené: 20. 6. 2018

PR Špania dolina – historické fotografie – diaľkové pohľady

foto 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,89 MB
Stiahnuté: 828×
Vložené: 20. 6. 2018

PR Špania dolina – historické fotografie – sakrálne objekty, banské objekty, banícke domy, zaniknuté objekty

foto 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,25 MB
Stiahnuté: 908×
Vložené: 20. 6. 2018

PR Špania dolina – historické fotografie – technické objekty

foto 4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,07 MB
Stiahnuté: 1,273×
Vložené: 20. 6. 2018

PR Špania dolina – historické fotografie – historické detaily

foto 5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,05 MB
Stiahnuté: 809×
Vložené: 20. 6. 2018

PR Špania dolina – diaľkové pohlady

foto 6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Stiahnuté: 689×
Vložené: 20. 6. 2018

PR Špania dolina – chránené pohladové uhly v interiéri pamiatkového územia

foto 7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB
Stiahnuté: 2,988×
Vložené: 20. 6. 2018

PR Špania dolina – vhodne a nevhodne upravy objektov a architektonických detailov

foto 8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,62 MB
Stiahnuté: 815×
Vložené: 20. 6. 2018

Prílohy

Príloha 1

priloha 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,06 kB
Stiahnuté: 743×
Vložené: 20. 6. 2018

Príloha 2

priloha 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,85 kB
Stiahnuté: 658×
Vložené: 20. 6. 2018