Navigácia

Obsah

Územný plán obce

ÚPZ-návrh zmien

Návrh zmien funkčného využitia pozemkov, vyhodnotenie záberov PPF a LPF Stiahnuté: 841x | 19.06.2018

ÚPZ-textová časť

Textová časť Stiahnuté: 816x | 19.06.2018

ÚPZ-urbanistický návrh

Urbanistický návrh Stiahnuté: 962x | 19.06.2018

VZN č5/1998

VZN č.5/1998 o schválení Doplnku č.2 Stiahnuté: 2817x | 19.06.2018

Obstarávanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie

Oznámenie o začatí obstarávania konceptu územnoplánovacej dokumentácie Stiahnuté: 755x | 08.05.2019

Stránka

  • 1