Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

Klub slovenských turistov Baník

PRECHOD SNP NÍZKYMI TATRAMI – www.prechod-snp-nt.wbl.sk

Výkonný výbor KST Baník Špania Dolina:

  • predseda: Štefan Paško
  • podpredseda: Mikuláš Mistrík
  • člen výboru: Emanuel Bulla
  • člen výboru: Mikuláš Rýs

Revízori:

  • podpredseda RK: Milan Bukovec
  • tajomník RK: Michaela Kollárová
  • člen RK: Dušan Lamper