Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

Referendum 2023 - voľby poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia

môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne (v listinnej forme) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50
dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
- adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ,
štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
- obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
- hlasovací lístok,

- návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL„, a vypísanou adresou sídla obecného úradu ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa),
- poučenie o spôsobe hlasovania.

Hlasovanie

Vyznačenie voľby ....

Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno„ alebo odpoveď „nie„. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky na hlasovanie. Ak nie je hlasovací lístok upravený ustanoveným spôsobom ( zakrúžkovaním iba jednej z odpovedí ) je neplatný.

Odoslať návratnú obálku ....

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL„ musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku volič odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda ( t.j. najneskôr 20.1.2023 ).

Tlačivo Žiadosť o voľbu poštou si môžete stiahnuť tu: formát Word (13.45 kB) alebo PDF (100.2 kB)

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána

Zajtra má meniny Oldrich, Sofron, Xavér, Sofrónia, Xavéria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
sobota 3. 12. zamračené 5/1 °C