Navigácia

Obsah

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB) je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky (ďalej len SR) na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protif

Viac informácií nájdete na stránke: www.szpb.sk

Foto zo stretnutia na Španej Doline: