Navigácia

Obsah

Klub Slovenských Turistov Baník

PRECHOD SNP NÍZKYMI TATRAMI – www.prechod-snp-nt.wbl.sk

Výkonný výbor KST Baník Špania Dolina:
predseda: Štefan Paško
podpredseda: Mikuláš Mistrík
člen výboru: Emanuel Bulla
člen výboru: Mikuláš Rýs

Revízori:
podpredseda RK: Milan Bukovec
tajomník RK: Michaela Kollárová
člen RK: Dušan Lamper