Navigácia

Obsah

Späť

Termíny zberu druhového odpadu v roku 2022

 

ZBER ELEKTROODPADU Z DOMÁCNOSTÍ:

Apríl:       od 04.04. do 10.04.

Júl :          od 11.07. do 17.07.

August:   od 08.08. do 14.08. 

Október: od 03.10. do 09.10.

Elektroodpad odovzdávajte vo vyššie uvedených termínoch z bočnej strany ObÚ (vchod do drevárne).

ZBER ŽELEZA

Kontajner na železo bude pristavený na námestí (Láf) v mesiacoch

apríl až november

ZBER NADROZMERNÉHO ODPADU

Máj:       od 09.05. do 15.05.

Júl:           od 11.07. do 17.07.

August:   od 08.08. do 14.08.

Október: od 03.10. do 09.10.

Kontajner na nadrozmerný odpad bude pristavený na námestí.

ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV Z DOMÁCNSTÍ, ZBER BATÉRIÍ

Jedlé oleje a tuky môžete odovzdať na ObÚ do určenej nádoby označenej „oleje“. Batérie a drobný elektroodpad môžete odovzdať na ObÚ do kovovej nádoby počas úradných hodín.

Vyvesené: 26. 1. 2022

Dátum zvesenia: 11. 2. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť