Obsah

Návrh rozpočtu obce

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 (PDF)

 

Viacročný rozpočet obce Špania Dolina

Viacročný rozpočet obce na roky 2019-2021 (PDF)

Viacročný rozpočet obce na roky 2018-2020 (PDF)