Obec Špania Dolina
obecŠpania Dolina

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB) je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky (ďalej len SR) na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protif

Viac informácií nájdete na stránke: www.szpb.sk

Foto zo stretnutia na Španej Doline:

Dátum vloženia: 12. 7. 2018 23:00
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 4. 2022 16:02
Autor: