Navigácia

Obsah

Špaňodolinský banský vodovod

Medzi Prašivou v Nízkych Tatrách a baníckou obcou Špania Dolina pri Banskej Bystrici vedie krajinou Starohorských vrchov unikátny Špaňodolinský banský vodovod.

Unikátny historický vodovod bol postavený v 16. storočí privádzal vodu pre banské diela v Španej Doline až spod Prašivej v Nízkych Tatrách.
 
Špaňodolinský banský vodovod je najstarším svojho druhu na Slovensku a svojou dĺžkou 36 km je aj slovenským rekordérom.
 
Trasa vodovodu viedla takmer po vrstevnici s miernym spádom a končila v Španej Doline. V súčasnosti možno trasu vodovodu sledovať vďaka technickým úpravám terénu, ako sú zárezy, skalné galérie, násypy a kamenné múry. Niektoré úseky trasy sa využívajú pre pešiu turistiku, cykloturistiku a v zime na lyžiarsku turistiku. Súbežne s trasou vedie náučný chodník z Banskej Bystrice na Donovaly.