Navigácia

Obsah

Slivková paráda 2018

.

Už piaty krát v Španej Doline sa chutnali dobroty zo sliviek, súťažili sme o naj slivovicu, varili sme slivkový lekvár tradičným spôsobom. Zišlo sa tu veľké množstvo návštevníkov, ktorým okrem dobrôt sme pripravili kultúrny program . Zahrali tu heligonkári z folklórneho súboru Vepor z Klenovca, slovom nás potešili „ Kmotrovia „ z folklórnej skupiny Bažalička z Príbeliec – Plachtiniec. A nakoniec ako v predošlých ročníkoch zaspievali a zatancovali členovia folklórnej skupiny PONIČAN z Poník so svojou ľudovou muzikou. Organizátori mysleli aj na deti, pre ktoré sme pripravili tvorivú dielňu, mohli sa vyšantiť na skákajúcom hrade, pre menších tu bol drevený kolotoč. Chceme sa poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí sa podieľali na príprave a na realizácii tomto podujatí. K úspešnému podujatiu prispel aj finančný príspevok od Banskobystrického samosprávneho kraja, začo im ďakujeme.