Navigácia

Obsah

Prázdninová škola tradičných techník – 13. Ročník

Rovnako ako minulé ročníky aj tento ročník úspešne absolvovali deti, ktoré radi tvoria, osvojujú si nové techniky. Zvládli hravo aj náročnú techniku „ paličkovania špaňodolinskej čipky „. Vyskúšali si zápästkovú techniku, batikovanie, prácu s hlinou, korálkovanie, výrobu darčekových krabičiek, prácu textilom, vyrobili si typický špaňodolinský betlehem.