Turistický sprievodca po Španej Doline a okolí

Slovo na úvod Milí priatelia, dovoľte nám predstaviť najzaujímavejšie miesta v našej obci a jej okolí. Špania Dolina leží uprostred Starohorských vrchov, ktoré obklopujú veľké horské hrebene Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a Kremnických vrchov. S týmito obrovskými horstvami Starohorské vrchy nedokážu súťažiť veľkosťou, ale svojou malebnosťou a bohatstvom prírodných krás sa im určite vyrovnajú. Náš región je natoľko malý, aby ho všetci milovníci prírody dôkladne spoznali, je však zároveň dostatočne veľký, aby sa doň vošlo toľko krásnych a unikátnych miest, aké sa nájdu len málokde. Náš turistický sprievodca je určený pre všetkých, ktorí si za pekného počasia radi vyjdú von a obklopia sa svetom ticha a skutočného života. Každý si z neho môže vybrať vlastnú trasu, ktorá sa mu pozdáva a dokáže ho potešiť. K opisu každého chodníka sme pripojili fotografie, ktoré dopredu prezrádzajú, čo tu- ristov cestou čaká, a ukazujú im príklady toho, čo uvidia. Takouto formou by sme radi prispeli k spokojnosti návštevníkov nášho regiónu, ktorí ho ešte nepoznajú, no chceli by u nás stráviť niekoľko krásnych dní. Naša obec je ukrytá v hlbokých lesoch, ale každý sa k nám dostane veľmi jednoducho. Letisko Sliač je od obce 20 km, železničná stanica sa nachádza v krajskom meste Banská Bystrica vzdialenom 11 km a autobusová zastávka je priamo u nás na námestí. Einleitung Liebe Freunde, Gestatten Sie uns, Ihnen die interessantesten Orte in unserer Gemeinde und ihrer Umgebung vorzustellen. Špania Dolina liegt inmitten der Berge Starohorské vrchy, die von den großen Gebirgskämmen der Niederen Tatra, der Großen Fatra und der Kremnitzer Berge umrahmt sind. Mit diesen riesigen Gebirgen können sich die Berge Starohorské vrchy in ihrer Größe nicht vergleichen, in der malerischen Schönheit und dem Reichtum der Naturschönheiten sind sie ihnen bestimmt gleich. Unsere Region ist so klein, dass alle Naturliebhaber sie eingehend kennenlernen können, aber zugleich ist sie ausreichend groß, dass so viele schöne und einzigartige Orte hineinpassen, die sich nur auf wenigen Stellen vorfinden. Unser Wanderführer ist für alle bestimmt, die bei schönem Wetter gerne ausgehen und sich mit der Welt der Stille und des wirklichen Lebens umgeben. Jeder kann sich davon sine eigene Strecke auswählen, die im gefällt und ihn erfreuen kann. Zur Beschreibung eines jeden Wanderweges haben wir Fotos beigefügt, die im Voraus verraten, was die Wanderer unterwegs erwartet, und sie zeigen ihnen Beispiele davon, was sie sehen werden. Auf diese Art und Weise würden wir gerne zur Zufriedenheit der Besucher unserer Region beitragen, die sie noch nicht kennen, bei uns aber einige schöne Tage verbringen möchten. Unsere Gemeinde ist in tiefen Wäldern versteckt, aber jeder kommt sehr einfach zu uns. Der Flughafen Sliač liegt 20 km von der Gemeinde entfernt, der Bahnhof befindet sich in der Bezirksstadt Banská Bystrica, die 11 km entfernt ist, und die Bushaltestelle ist direkt bei uns am Hauptplatz. Foreword Dear friends, let us introduce the most interesting places in our village and its surroundings. Špania Dolina is located in the middle of Starohorské vrchy that are surrounded by the great mountain ranges of Nízke Tatry, Veľká Fatra and Kremnické vrchy. Starohorské vrchy cannot compete with these huge mountain ranges in size, but they can certainly do so by its picturesqueness and natural beauty. Our region is so small that all nature lovers know it thoroughly, but it is also large enough to offer many beautiful and unique places, which are rarely found anywhere else. Our tourist guide is intended for all those who like going out in fine weather and surround themselves with quietness and real life. You can choose your own trail which you think is suitable for you and can make you happy. In addition to description of each trail, we also included photos revealing what´s awaiting for tourists and demonstrate examples of what they shall see. In this way, we would like to contribute to the satisfaction of visitors to our region who don´t know it yet, but would like to spend some great time here. Our village is hidden in the deep forests, but everyone can get here easily. Sliač airport is 20 km far from the village, railway station is located in 11 km distant county seat of Banská Bystrica and the bus stop is right here in the village square. Základné informácie o nás sú zverejnené na našej webovej stránke: www.spaniadolina.sk Basic information about us are available on our website / Grundlegende Informationen über uns sind auf unserer Internetseite veröffentlicht Na otázky Vám radi odpovieme telefonicky: +421 48 419 82 71 In case of any questions, please contact us by telephone / Fragen beantworten wir Ihnen gerne telefonisch aj prostredníctvom e-mailu: spania.dolina @ mail.t-com.sk or by e-mail / und per E-Mail 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNzgx