Home/Aktuálne správy/Uznesenie zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva