Obsah

Viacročný rozpočet obce Špania Dolina

 

Viacročný rozpočet obce na roky 2019-2021 (PDF)

 

Viacročný rozpočet obce na roky 2018-2020 (PDF)