OZNAM K VOĽBÁM DO NR SR 2016

ELEKTRONICKÁ ADRESA OBCE ŠPANIA DOLINA:
spania.dolina@stonline.sk
alebo
spania.dolina@mail.t-com.sk

NA DORUČENIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE