Schválený rozpočet obce na roky 2017-2019 nájdete na úradnej tabuli obce.