/Podujatia v obci
Podujatia v obci 2017-11-20T13:39:42+00:00
Termín Podujatie Organizátor Plagát
25.2.2017 Fašiangy,fašiangy,fašiangové časy…
sprievod masiek obcou s FSK, bursovanie po domoch, zabíjačka
Obec Špania Dolina, OZ Zvyky a tradície, Znalekon s.r.o Plagát
apríl 2017 Otvorenie banského náučného chodníka
prechod banským chodníkom, ukážky tavenia medi, prehliadka múzea medi
Banícke bratstvo Herrengrund, Obec Špania Dolina
8. – 11.2017 CHOPPER WESTERN COUNTRY PARTY
stretnutie vyznávačov jazdy na Harley motorkách
Penzión Klopačka Plagát
17.6.2017 ŠPANGRASSFEST – 1.ročník
festival contry a bluegradsovej hudby
Hudobná skupina 7S a Penzión Klopačka Plagát
2.7.-8.7.2017 Prechod SNP Nízkymi Tatrami – 53.ročník
turistický prechod z Telgártu na Španiu Dolinu
KTS Baník Špania Dolina
22.7.2017 Špaňodolinský štiarc
varenie “štiarcu” – miestnej pochúťky
Penzión Klopačka, Obec Špania Dolina Plagát
29.7.2017 ŠPANROCKFEST – 4.ročník
festival rockovej a hardrockovej hudby
Penzión Klopačka
10. – 14.7.2017 Prázdninová škola tradičných techník – 12. ročník
tvorivé dielne zamerané na tradičné techniky, paličkovanie špaňodolinskej čipky
1.turnus
OZ ZVYKY A TRADÍCIE, Obec Špania Dolina Plagát
7. – 11.8.2017 Prázdninová škola tradičných techník – 12. ročník
tvorivé dielne zamerané na tradičné techniky, paličkovanie špaňodolinskej čipky
2.turnus
OZ ZVYKY A TRADÍCIE, Obec Špania Dolina Plagát
5.8.2017 TEKVICOVÁ PARÁDA, FAKLCÚG
tradičná banícka zábava, fakľový sprievod
Penzión Klopačka, Banícke bratstvo Herrengrund Plagát
12.8.2017 ŠPAN DIV – 14.ročník divadelný festival
Medzinárodný festival ochotníckych divadiel
Program festivalu nájdete aj na stránke www.spandiv.sk
penzión Klopačka Plagát
19.8.2017 13. International Jazz Fetsival Špania Dolina 2017
13.ročník jazzového festivalu
penzión Klopačka Plagát
august 2017 “Hviezdicový pochod vďaky” po stopách SNP – 16.ročník
turistický prechod Špania Dolina – Staré Hory
SZPB, Obec Špania Dolina
16.9.2017 SLIVKOVÁ PARÁDA – 4. ročník
varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ochutnávka produktov zo sliviek
OZ Zvyky a tradície, Obec Špania Dolina Plagát
2.12.2017 NA ŠPANIU DOLINU UŽ PRICHÁDZAJÚ VIANOCE – 12.ročník
tvorivé dielne – pečenie vianočných oblátok , výroba darčekov, vianočných ozdôb
OZ Zvyky a tradície, Obec Špania Dolina Plagát