Home/Podujatia v obci
Podujatia v obci 2017-06-06T10:05:19+00:00
Termín Podujatie Organizátor Plagát
25.2.2017 Fašiangy,fašiangy,fašiangové časy…
sprievod masiek obcou s FSK, bursovanie po domoch, zabíjačka
Obec Špania Dolina, OZ Zvyky a tradície, Znalekon s.r.o Plagát
apríl 2017 Otvorenie banského náučného chodníka
prechod banským chodníkom, ukážky tavenia medi, prehliadka múzea medi
Banícke bratstvo Herrengrund, Obec Špania Dolina
8. – 11.2017 CHOPPER WESTERN COUNTRY PARTY
stretnutie vyznávačov jazdy na Harley motorkách
Penzión Klopačka Plagát
17.6.2017 ŠPANGRASSFEST – 1.ročník
festival contry a bluegradsovej hudby
Hudobná skupina 7S a Penzión Klopačka Plagát
2.7.-8.7.2017 Prechod SNP Nízkymi Tatrami – 53.ročník
turistický prechod z Telgártu na Španiu Dolinu
KTS Baník Špania Dolina
22.7.2017 Špaňodolinský štiarc
varenie „štiarcu“ – miestnej pochúťky
Penzión Klopačka, Obec Špania Dolina
29.7.2017 ŠPANROCKFEST – 4.ročník
festival rockovej a hardrockovej hudby
Penzión Klopačka
10. – 14.7.2017 Prázdninová škola tradičných techník – 12. ročník
tvorivé dielne zamerané na tradičné techniky, paličkovanie špaňodolinskej čipky
1.turnus
OZ ZVYKY A TRADÍCIE, Obec Špania Dolina Plagát
7. – 11.8.2017 Prázdninová škola tradičných techník – 12. ročník
tvorivé dielne zamerané na tradičné techniky, paličkovanie špaňodolinskej čipky
2.turnus
OZ ZVYKY A TRADÍCIE, Obec Špania Dolina Plagát
5.8.2017 TEKVICOVÁ PARÁDA, FAKLCÚG
tradičná banícka zábava, fakľový sprievod
Penzión Klopačka, Banícke bratstvo Herrengrund
12.8.2017 ŠPAN DIV – 14.ročník divadelný festival
Medzinárodný festival ochotníckych divadiel
penzión Klopačka
19.8.2017 JAZZOVÝ FESTIVAL – 13.ročník
jazzový festival
penzión Klopačka
august 2017 „Hviezdicový pochod vďaky“ po stopách SNP – 16.ročník
turistický prechod Špania Dolina – Staré Hory
SZPB, Obec Špania Dolina
16.9.2017 SLIVKOVÁ PARÁDA – 4. ročník
varenie slivkového lekváru tradičným spôsobom, ochutnávka produktov zo sliviek
OZ Zvyky a tradície, Obec Špania Dolina
2.12.2017 NA ŠPANIU DOLINU UŽ PRICHÁDZAJÚ VIANOCE – 12.ročník
tvorivé dielne – pečenie vianočných oblátok , výroba darčekov, vianočných ozdôb
OZ Zvyky a tradície, Obec Špania Dolina