Home/Obec/Povinné zverejňovanie
Povinné zverejňovanie 2017-04-28T11:01:22+00:00

notebook_ilustraciaDovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňujeme informácie na stránke www.zverejnene.sk/spaniadolina