///Verejné vyhlášky
Verejné vyhlášky2018-08-31T14:30:14+00:00

Verejné vyhlášky obce Špania Dolina

Verejná vyhláška – Rozhodnutie
Verejná vyhláška OCU SD 56/2018 Boč. (Rozhodnutie)

Zverejnené 31.8.2018

Verejná vyhláška – Upovedomenie účastníkov konania
Verejná vyhláška OCU-28-2018-Dv (Upovedomenie)

Zverejnené 24.8.2018

Verejná vyhláška – Povolenie na odber podzemných vôd
Verejná vyhláška OCU-28-2018-Dv (Rozhodnutie)

Zverejnené 22.7.2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania (Stredoslovenská distribučná a.s.)
Verejná vyhláška OcU-SD–56_2018-Boc

Zverejnené 5.6.2018

Verejná vyhláška – Rozhodnutie (optický kábel v úseku Varín)
Verejná vyhláška OVZ-SU-87055/6624/2018-BOČ
trasa_KU_II_29-5_A4
trasa_KU_II_29-5_A4_KM

Zverejnené 5.6.2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení vodnej stavby studne
Verejná vyhláška OCÚ 28/2018-DV

Zverejnené 19.5.2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o pokračovaní územného konania – Optický kábel v úseku Varín (Dubná Skala) – Vrútky – Banská Bystrica, II.časť Čremošné B.Bystrica
Verejná vyhláška OVZ-SU-49343/6624/2018-BOČ.

Zverejnené 4.5.2018

Verejná vyhláška – Rozhodnutie Optický kábel v úseku Varín (Dubná Skala) – Vrútky – Banská Bystrica, II.časť Čremošné B.Bystrica
Verejná vyhláška OVZ-SU-43391-6624/2018-BOČ.

Zverejnené 23.3.2018

Verejná vyhláška – Nové prejednanie / prerušenie konania p. Bretscher
Verejna-vyhlaska-Bretscher-28-2018.pdf

Zverejnené 14.3.2018

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania Optický kábel v úseku Varín (Dubná Skala) – Vrútky-Banská Bystrica, II.časť Čremošné, B.Bystrica
Verejna-vyhlaska-OVZ-SU-10388-6624-2018-Boc.pdf

Zverejnené 7.2.2018

Verejná vyhláška – ROZHODNUTIE o zrušení (Lucia Bretscherová)
Verejna-vyhlaska-OU-BB-OSZP3-2018.pdf

Zverejnené 25.1.2018

Verejná vyhláška – ROZHODNUTIE o umiestnení líniovej stavby SSE-D, a.s.
Verejna-vyhlaska-OcU-65-2017-Boc-rozhodnutie.pdf

Zverejnené 15.11.2017

Verejná vyhláška – Pokračovanie konania o umiestnení líniovej stavby SSE-D, a.s. Ústne pojednávanie so stretnutím účastníkov konania dňa 5.10.2017 o 9:30 na Obecnom úrade Špania Dolina.
Verejna-vyhlaska-OcU-65-2017-Boc.pdf

Zverejnené 27.9.2017

Verejná vyhláška – Upovedomenie ostatných účastníkov konania (povolenie na vodnú stavbu studne) o obsahu podaného odvolania a výzva na vyjadrenie.
Verejna-vyhlaska-OCU-113-2017 – odvolanie.pdf

Zverejnené 14.9.2017

Verejná vyhláška – oznámenie o udelení dodatočného povolenia na odber podzemných vôd – Lucia Bretscherová
Verejna-vyhlaska-OCU-113-2017.pdf

Zverejnené 9.8.2017

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o umiestnení líniovej stavby Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.,
Verejna-vyhlaska-OCU-65-2017.pdf

Zverejnené 18.7.2017

Verejná vyhláška – nové prejednanie Lucia Bretscherová
Verejna-vyhlsdka-OCU-113-2017.pdf

Zverejnené 22.6.2017

Verejná vyhláška – rozhodnutie Ing.Branislav Baláž
Verejna_vyhlaska_Balaz_2017-03-17.pdf

Zverejnené 17.3.2017