///Verejné vyhlášky
Verejné vyhlášky 2017-08-09T13:33:32+00:00

Verejné vyhlášky obce Špania Dolina

Verejná vyhláška – oznámenie o udelení dodatočného povolenia na odber podzemných vôd – Lucia Bretscherová
Verejna-vyhlaska-OCU-113-2017.pdf

Zverejnené 9.8.2017

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o umiestnení líniovej stavby Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.,
Verejna-vyhlaska-OCU-65-2017.pdf

Zverejnené 18.7.2017

Verejná vyhláška – nové prejednanie Lucia Bretscherová
Verejna-vyhlsdka-OCU-113-2017.pdf

Zverejnené 22.6.2017

Verejná vyhláška – rozhodnutie Ing.Branislav Baláž
Verejna_vyhlaska_Balaz_2017-03-17.pdf

Zverejnené 17.3.2017