Home/Obec/Historické forum
Historické forum 2017-05-09T18:30:34+00:00

Historické forum – príspevky

Prosíme všetkých nadšencov, amatérov historikov, odborníkov ktorí nájdu niečo zaujímavé o Španej Doline a BB pošlite nám príspevky emailom na adresu: spania.dolina@stonline.sk

Špaňodolinskí rodáci a osobnosti dlhodobo pôsobiace na Španej Doline
Špania Dolina sa preslávila nielen ťažbou medi, striebra, či výrobou pohárov, šálok a prekrásnych čipiek, ale táto dedinka má vo svojej histórii veľa rodákov – významných osobností..

 Prečo kostol na Španej Doline menil majiteľa?
 Na túto otázku môžeme odpovedať len tak, že sa pozrieme na históriu kresťanstva na území vtedajšieho Uhorska.

Pripravujeme:

Zvyky na Španej doline
Prebraté časti z článku PhDr Kozefa Mistríka Dr Sc „Na návšteve doma“, SIB- Spravodaj č.5, Špania Dolina 1997

Banícke bratstvo – Banícka bratská pokladnica
V stredoveku vznikali rôzne náboženské spolky / Fraternitas, Bruderschaft /, ktoré sa starali o svojich členov…

Cementácia medi na Španej Doline a výroba medených pohárov
Prevzaté z príspevku Ing. Ladislava Sombathyho, Banská Štiavnica, Uverejnenáho v Zborníku Prednášok zo seminára: “ Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne“, jún 2005