//Historické fórum
Historické fórum2017-12-13T15:24:53+00:00

Historické fórum – príspevky

Prosíme všetkých nadšencov, amatérov historikov, odborníkov ktorí nájdu niečo zaujímavé o Španej Doline a BB pošlite nám príspevky emailom na adresu: spania.dolina@stonline.sk

Vianoce na Španej Doline v 30-tych rokoch 20. storočia
Vianoce, to čarokrásne slovo nám pripomína najväčší sviatok roka. Počas týchto dní slávime narodenie Pána Ježiša Krista. Sú to dni lásky a rodiny, keď pod rozsvieteným stromčekom rozbaľujeme darčeky pre svojich najmilších. So zvykmi, ktoré boli kedysi rozšírené, dnes sa už len zriedka stretneme, a to najmä v spomienkach starších ľudí.

Uvedenie diela: Čo sa deje v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku
V Španej Doline (rodisko Michala Bodického ev. a. v. farára, prvého slovenského dekana ev. Teologickej akadémie) bol 2. júna 2017 uvedený medzi čitateľov jeho spis „Čo sa deje v evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Uhorsku“, editovaný levickým ev. a. v. farárom Martinom Rieckym.

Špaňodolinskí rodáci a osobnosti dlhodobo pôsobiace na Španej Doline
Špania Dolina sa preslávila nielen ťažbou medi, striebra, či výrobou pohárov, šálok a prekrásnych čipiek, ale táto dedinka má vo svojej histórii veľa rodákov – významných osobností..

 Prečo kostol na Španej Doline menil majiteľa?
 Na túto otázku môžeme odpovedať len tak, že sa pozrieme na históriu kresťanstva na území vtedajšieho Uhorska.

Zvyky na Španej doline
Prebraté časti z článku PhDr Kozefa Mistríka Dr Sc “Na návšteve doma”, SIB- Spravodaj č.5, Špania Dolina 1997

Banícke bratstvo – Banícka bratská pokladnica
V stredoveku vznikali rôzne náboženské spolky / Fraternitas, Bruderschaft /, ktoré sa starali o svojich členov…

Osídlenie okolia Španej Doliny
Predhistorické a historické osídlenie okolia Španej Doliny.

Pripravujeme:

Cementácia medi na Španej Doline a výroba medených pohárov
Prevzaté z príspevku Ing. Ladislava Sombathyho, Banská Štiavnica, Uverejnenáho v Zborníku Prednášok zo seminára: ” Z histórie medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne”, jún 2005