Navigácia

Obsah

Územný plán obce

ÚPZ-návrh zmien

Návrh zmien funkčného využitia pozemkov, vyhodnotenie záberov PPF a LPF Stiahnuté: 27x | 19.06.2018

ÚPZ-textová časť

Textová časť Stiahnuté: 16x | 19.06.2018

ÚPZ-urbanistický návrh

Urbanistický návrh Stiahnuté: 30x | 19.06.2018

VZN č5/1998

VZN č.5/1998 o schválení Doplnku č.2 Stiahnuté: 21x | 19.06.2018

Stránka

  • 1