///Fašiangy Špania Dolina 2016
Fašiangy Špania Dolina 20162016-11-07T20:14:03+00:00

Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy …

Už po tretíkrát sme si pripomenuli fašiangy a zvyky , ktoré k tejto tradícii patria. Sprievod masiek s folklórnou skupinou PONIČAN z Poník s muzikou navštívili domy, povinšovali, pospievali a vytancovali domácich, ktorí ich pohostili pampúškami aj niečím na zahriatie.
Súčasťou fašiangového dňa bola aj zabíjačka. Po ukončení sprievodu členovia folklórnej skupiny zatancovali na námestí a do tanca pozvali aj prítomných návštevníkov, ktorých sme pohostili pampúchmi, ktorí napiekli naše ženy.

Za vydarenú akciu sa chceme poďakovať všetkým rodinám, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii fašiangového dňa.
Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.